AMERYKA(24) |
Ameryka3

Nazwa:

Forma podstawowa: Ameryka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 9

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Brenna, woj. ciesz.,(1970)

Lokalizacja opisowa: Brenna, ciesz.,