AMERYKA(4) |
Ameryka2

Nazwa:

Forma podstawowa: Ameryka

Dopełniacz: -ki

Warianty nazw Surowiec (alternatywna)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

część wsi

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 17, strona 26

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Dobrzeń Wielki, pow. opol., woj. opol. (2016)

Lokalizacja opisowa: cz. wsi Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Wielki, opol., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Amerika Fl1 325/3-4
Surowiec URM 26-88/89 (MP 5273)
Amerika 1886 OET 180
Surowiec 1887 Glex87 350
Amerika 1900 Myc 15
Amerika 1908 SOV08 5
Ameryka, Amerika 1920 PrusŚG 17
Amerika 1941 SOV41 10
Ameryka 1948 MP48 59
1951 R s.v.
Ameryka 1967 PRL 20
2013 DzU13 poz. 200

Etymologia:

N. kult. o znaczeniu metaf. określająca miejscowość odległą lub zamożną. Oboczna n. Surowiec : surowy, tj. ‛surowy grunt, dotychczas nieuprawiany’.