AMEISENBERG(2) |
Ameisenberg2

Nazwa:

Forma podstawowa: Ameisenberg

Charakterystyka obiektu:

góra

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

g.

SENGŚ:

tom 1, strona 9

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: 461 m, Pog. Wałbrzyskie, Sudety Środ.

Etymologia:

[]