AMBROŻYK(1) |
Ambrożyk1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ambrożyk

Charakterystyka obiektu:

łąka

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 9

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: trzeb., m. Piotrkowiczki