AMANDÓW(1) |
Amandów1

Nazwa:

Forma podstawowa: Amandów

Dopełniacz: -dowa

Warianty nazw Amantów

Charakterystyka obiektu:

wieś

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 17, strona 26

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Pietrowice Wielkie, pow. rac., woj. śl.(2016)

Lokalizacja opisowa: Pietrowice Wielkie, rac., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Amandhof 1860 Mol60
Amandhof 1886 OET 234
Amandhof 1887 Glex87 425
Amandhof 1908 SOV08 4
Amandhof 1941 SOV41 10
Amandów 1948 MP48 59
1951 R s.v.
Amandów 1967 PRL 18
2013 DzU13 poz. 200

Etymologia:

Powojenny chrzest Amandów jest tłumaczeniem n. niem. Amandhof ‛dwór Amanda’, por. der Hof ‛dwór, majątek’, niem. im. Amand, też pol. Amand ← łac. Amantus.