AMANDA(1) |
Amanda1

Nazwa:

Forma podstawowa: Amanda

Dopełniacz: -y

Warianty nazw Kolonia Agnieszki Amandy (potoczna)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

dzielnica miasta

Atrybuty obiektu:

dziel. Szopienic

SENGŚ:

tom 1, strona 9

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. kat. (1991)

Lokalizacja opisowa: kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 09-90

Etymologia:

['I 2 — cf. Amanda n. os., Amandowieź : Amandus.']