ALEKSANDRÓWKA(1) |
Aleksandrówka1

  • SENGŚ tom 17, strona 26

Nazwa:

Forma podstawowa: Aleksandrówka

Dopełniacz: -ki

Warianty nazw Alexanderhof (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

przysiółek wsi

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Jemielno, pow. gór., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: przys. wsi Luboszyce Małe, gm. Jemielno, pow. gór., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Alexanderhof 1887 Glex87 62
Alexanderhof 1908 SOV08 2
Alexanderhof 1941 SOV41 2
Aleksandrówka 1949 MP49 29
Aleksandrówka 1967 PRL 18
2013 DzU13 poz. 200

    Etymologia:

  • Nowsza n. niem. Alexanderhof ‛majątek Aleksandra’ (por. der Hof ‛dwór, majątek’). Pol. n. Aleksandrówka nawiązuje do n. niem.