ALEKSANDRÓWKA(1) |
Aleksandrówka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Aleksandrówka

Dopełniacz: -ki

Charakterystyka obiektu:

przysiółek wsi

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

przys. wsi Luboszyce Małe

SENGŚ:

tom 17, strona 26

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Jemielno, pow. gór., woj. dlnśl.(2016)

Lokalizacja opisowa: Jemielno, gór., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Alexanderhof 1887 Glex87 62
Alexanderhof 1908 SOV08 2
Alexanderhof 1941 SOV41 2
Aleksandrówka 1949 MP49 29
Aleksandrówka 1967 PRL 18
2013 DzU13 poz. 200

Etymologia:

Nowsza n. niem. Alexanderhof ‛majątek Aleksandra’ (por. der Hof ‛dwór, majątek’). Pol. n. Aleksandrówka nawiązuje do n. niem.