ALEKSANDROWICE(2) |
Aleksandrowice2

Nazwa:

Forma podstawowa: Aleksandrowice

Dopełniacz: -wic

Warianty nazw Aleksanderfeld(niemiecki) , Aleksandrów

Charakterystyka obiektu:

część miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 17, strona 25

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Bielsko-Biała, pow. Bielsko-Biała, woj. śl.(2016)

Lokalizacja opisowa: cz. mta Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Aleksandrowice URM
Aleksandrowice, niem. Alexanderfeld 1900 Mróz84 33
Aleksandrowice 1922 Dz.U.Śl. 13
2013 DzU13 poz. 200

Etymologia:

Chrzest Komisji URM Aleksandrowice od im. Aleksander z przyr.-owice. N. częściowo nawiązuje do pierw. n. niem. Aleksanderfeld ‛pole Aleksandra’ (por. das Feld ‛pole’), z ubocznym wariantem Alexanderdorf ‛wieś Aleksandra’ (por. das Dorf ‛wieś’).