ALEKSANDROWICE(2) |
Aleksandrowice1

Nazwa:

Forma podstawowa: Aleksandrowice

Dopełniacz: -wic

Warianty nazw Alexanderwitz(niemiecki)

Charakterystyka obiektu:

wieś

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 17, strona 25

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Wińsko, pow. woł., woj. dlnśl.(2016)

Lokalizacja opisowa: gm. Wińsko, pow. woł., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Alexanderwitz 1666 J I 455
Alexanderwiz 1787 Z VII 396
Alexandrowice, Alexandrowitz 1900 Myc 15
Alexanderwitz 1941 SOV41 3
Aleksandrowice 1948 MP48 14
Aleksandrowice 1967 PRL 16
Aleksandrowice 1980 Wyk I 16
Aleksandrowice 2013 DzU13 poz. 200

Etymologia:

Dawna n. patr. Aleksandrowice od im. Aleksander z przyr.-owice.