ZGŁOŚ PROBLEMikona ozdobna

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

ALBINÓW(1)
|
Albinów1

  • SENGŚ tom 17, strona 25

Nazwa:

Forma podstawowa: Albinów

Dopełniacz: -nowa

Warianty nazw Neu Harthau (niemiecki), Elbelhäuser (niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

przysiółek wsi

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Dzierżoniów, pow. dzierżon., woj. dlnśl. (2016)

Lokalizacja opisowa: przys. wsi Uciechów, gm. Dzierżoniów, pow. dzierżon., dlnśl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Neu-Hartau oder Elbel-Kolonie 1845 K45 207
Neu-Hartau (auch Elbelhäuser) 1934 SOV34 201
Albinów 1950 MP50 8
Albinów — Neu Hartau + Elbelhäuser 1951 R s.v.
Albinów 1967 PRL 15
Albinów 1980 Wyk I 15
w 2006 r. włączono do wsi Uciechów i zniesiono nazwę 2006 DzU06 240 poz. 1746

    Etymologia:

  • Nowa n. powojenna Albinów : im. Albin z przyr.-ów ustalona urzędowo w miejsce n. niem. Neu Harthau, por. niem. neu ‛nowy’ + hart ‛twardy’. W toponimii niem. podstawa hart bardzo częsta, odnosiła się do miejsc skalistych. Oboczna n. niem. Elbelhäuser ‛domy Elbela’, por. die Häuser ‛zabudowania, gospodarstwo, domy’; nazw. Elbel Gott82 164.