ALBENDORFER PASS(1) |
Albendorfer Pass1

Nazwa:

Forma podstawowa: Albendorfer Pass

Charakterystyka obiektu:

przełęcz

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 1, strona 3

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Kotlina i Brama Krzeszowska, Sudety Środ.