AGNIESZCZYN(1) |
Agnieszczyn1

Nazwa:

Forma podstawowa: Agnieszczyn

Dopełniacz: -na

Warianty nazw Agnieszów, Agnieszyn (przejściowa, polski), Agnesenhof (urzędowa, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

osada wsi

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 17, strona 25

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Krapkowice, pow. krap., woj. opol. (2016)

Lokalizacja opisowa: os. wsi Kórnica, gm. Krapkowice, pow. krap., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Agnetenhof 1845 K45 2
Agnesenhof 1864 TriestII 1080
Agnesenhof 1886 OET 162
Agnesenhof 1887 Glex87 449
Agnesenhof 1919 SOV19 1
Agnesenhof 1941 SOV41 2
Agnieszów, Agnieszyn 1945 URM 83-93/94 (MP 5673)
Agnieszczyn 1948 MP48 78
Agnieszczyn — Agnesenhof 1951 R s.v.
Agnieszczyn 1967 PRL 15
Agnieszczyn 1980 Wyk I 15
Agnieszczyn 2013 DzU13 poz. 200

Etymologia:

Pierwotna n. niem. Agnetenhof (od im. niem. Agnete) zmieniona na Agnesenhof (od im. niem. Agnes = pol. Agnieszka). Po 1945 r. została spolszczona na Agnieszczyn.