AGNIESZCZYN(1) |
Agnieszczyn1

Nazwa:

Forma podstawowa: Agnieszczyn

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

folwark

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 3

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. prud.(1970)

Lokalizacja opisowa: prud.