AGNESHOF(2) |
Agneshof2

Nazwa:

Forma podstawowa: Agneshof

Charakterystyka obiektu:

folwark

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 3

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. koź.(1970)

Lokalizacja opisowa: koź.