ADLERKOPPE(2) |
Adlerkoppe2

Nazwa:

Forma podstawowa: Adlerkoppe

Charakterystyka obiektu:

góra

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

g.

SENGŚ:

tom 1, strona 3

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: 533 m, G. Stołowe, Sudety Środ.

Etymologia:

['IV 1 — niem. określenie gór: die Koppe, Kuppe (Schneekoppe, Wasserkuppe). Pierwotnie oznaczano w ten sposób okrągłe wzniesienia górskie.']