ADLERGEBIRGE(1) |
Adlergebirge1

Nazwa:

Forma podstawowa: Adlergebirge

Charakterystyka obiektu:

góra

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

g.

SENGŚ:

tom 1, strona 2

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Sudety Środ.

Etymologia:

['IV 1 — częste określenia niem. gór i miejsc od ptaków: der Vogel, der Rabe, der Adler.']