ADAMSCHEGUTH(1) |
Adamscheguth1

Nazwa:

Forma podstawowa: Adamscheguth

Charakterystyka obiektu:

kolonia

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

kol. do Lędzin

SENGŚ:

tom 1, strona 2

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. pszcz.(1970)

Lokalizacja opisowa: pszcz.

Etymologia:

['IV 3 — Adam n. os. + niem. dop. przym. -s, -sche.']