ADAMOWICE(2) |
Adamowice2

Nazwa:

Forma podstawowa: Adamowice

Dopełniacz: -wic

Warianty nazw Adamowitz(niemiecki)

Charakterystyka obiektu:

część miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 17, strona 25

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. strzel., woj. opol.(2016)

Lokalizacja opisowa: cz. mta Strzelce Opolskie, pow. strzel., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Adae villa 1235 SU II 267
Adamowitz 1325 CS XVIII 280
Adamowitz 1743 WAPWr1 25
Adamowiz 1783 Z II 257
Adamowitz, Adamowice 1845 K45 1
Adamowice 1850~ LDykc 79
Adamowitz 1864 TriestI 265
Adamowice, Adamowitz 1939 Prus39 17
Adamowitz 1941 SOV41 1
Adamowice 1948 MP48 59
Adamowice 1967 PRL 13
Adamowice 1980 Wyk I 12
Adamowice 2013 DzU13 poz. 200

Etymologia:

Dawna n. patr. Adamowice od im. Adam z przyr.-(ow)ice.