ADAMIEC(5) |
Adamiec5

Nazwa:

Forma podstawowa: Adamiec

Dopełniacz: -mca

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 1, strona 2

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. tarn.(1970)

Lokalizacja opisowa: tarn.