ADAM(2) |
Adam1

Nazwa:

Forma podstawowa: Adam

Charakterystyka obiektu:

kopalnia

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

kop. w Załężu, cz. Katowic

SENGŚ:

tom 5, strona 70

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat.(1991)

Lokalizacja opisowa: kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Adam 1841 Jar 64
Adam 1845 K45 1, 765
w 1855 połączona z kop. Kleofas (zob.) 1984 Jar 64

Etymologia:

N. pamiątkowa od im. Adam Seib 269.