ADALBERTGRUBE(1) |
Adalbertgrube1

Nazwa:

Forma podstawowa: Adalbertgrube

Charakterystyka obiektu:

kopalnia

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

kop. w Mokrem, cz. Mikołowa

SENGŚ:

tom 5, strona 70

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat.(1991)

Lokalizacja opisowa: kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Adalbertgrube 1886 OET 202

Etymologia:

Adalbertgrube = ‛kopalnia Adalberta’ — n. pamiątkowa od im. Adalbert Seib 266; niem. die Grube ‛kopalnia’.