ABTSCHISCHKA(1) |
Abtschischka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Abtschischka

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

miejscowość

Atrybuty obiektu:

m.

SENGŚ:

tom 1, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. brzes. (1970)

Lokalizacja opisowa: brzeski

Etymologia:

[]