ABS(1) |
Abs1

Nazwa:

Forma podstawowa: Abs

Dopełniacz: Hohenwald Wasser

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

rzeka

Atrybuty obiektu:

rz., Bobru, Odra Śl.

SENGŚ:

tom 1, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Bobru, Odra Śl.

Etymologia:

['IV 1 — w toponimii niem. używane były określenia literowe, skrótowe: A, B, C itp.']