ABRAMKA(1) |
Abramka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Abramka

Dopełniacz: -i

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa terenowa

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Ścinawa Polska, pow. oł. (1970)

Lokalizacja opisowa: Ścinawa Polska, oł.,

Etymologia:

['II 2 — cf. Abram n. os. ⦤ Abraham; cf. Adamka, Bednarka.']