ABLEJZORAK(1) |
Ablejzorak1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ablejzorak

Dopełniacz: -rka

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa terenowa

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 1, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. opol. (1970)

Lokalizacja opisowa: opol.

Etymologia:

['IV 3 — adaptacja jakiegoś niem. określenia; por. die Ablage, ableeren, ableiern.']