ABLASSBRUNN(1) |
Ablassbrunn1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ablassbrunn

Charakterystyka obiektu:

miasto

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

m.

SENGŚ:

tom 1, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. żag.(1970)

Lokalizacja opisowa: żag.

Etymologia:

['IV 1 — niem. der Ablass ‛spust, upust’ ablassen ‛spuszczać, puszczać wodę’; der Brunnen ‛studnia’.']