ABENDSTERN(1) |
Abendstern1

Nazwa:

Forma podstawowa: Abendstern

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

kopalnia

Atrybuty obiektu:

kop. w Opoce, cz. Wałbrzycha

SENGŚ:

tom 5, strona 70

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. wałb. (1991)

Lokalizacja opisowa: wałb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Abendstern 1780 Jar 136
Abendstern 1845 K45 1, 207
eksploatowana do lat siedemdziesiątych XIX w. 1984 Jar 136

Etymologia:

Niem. n. metaf. der Abendstern = ‛wieczorna gwiazda’.