ABC KOLONIE(1) |
Abc Kolonie1

  • SENGŚ tom 1, strona 1

Nazwa:

Forma podstawowa: Abc Kolonie

Warianty nazw Radomia (polski)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

część miejscowości
Radomia - Geoportal

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. złotor. (1970)

Lokalizacja opisowa: złotor.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Kol. Abc 1939 MBl 4960 61-58
Radomia — ABC 1951 R s.v.

    Etymologia:

  • IV 1 — w toponimii niem. były znane liczbowe i alfabetyczne określenia nazw: Fünfmühle, Abc (na oznaczenie, że mała osada składa się tylko z 3 domów). Stereotypowe co do struktury derywacyjnej n. niem. mają nieraz różne analityczne cyfrowe i literowe określenia.