ABC KOLONIE(1) |
Abc Kolonie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Abc Kolonie

Charakterystyka obiektu:

miasto

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

m.

SENGŚ:

tom 1, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. złot.(1970)

Lokalizacja opisowa: złot.

Etymologia:

['IV 1 — w toponimii niem. były znane liczbowe i alfabetyczne określenia nazw: Fünfmühle, Abc (na oznaczenie, że mała osada składa się tylko z 3 domów). Stereotypowe co do struktury derywacyjnej n. niem. mają nieraz różne analityczne cyfrowe i literowe określenia.']