ABENDBURG(1) |
Abendburg1

Typ góra
SENGŚ, tom 1, strona 1

Nazwa:

Forma podstawowa: Abendburg

Charakter obiektu:

góra

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Wysoki Grzbiet, G. Izerskie, Sudety Zach.

Etymologia:

[]