ABENDBURG(1) |
Abendburg1

Nazwa:

Forma podstawowa: Abendburg

Charakterystyka obiektu:

góra

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

g. 1047 m.

SENGŚ:

tom 1, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne:

Lokalizacja opisowa: Wysoki Grzbiet, G. Izerskie, Sudety Zach.

Etymologia:

[]