WIDOK
Legenda
HASŁO - porównanie
Hasło - rozwinięcie
Hasło - topos ze szczegółowym opisem
- zaginiona nazwa lub miejscowość
- rekonstrukcja różniąca się od ustalonej lub obiegowej formy
- nazwa wątpliwa lub niejasna
Filtr
z 34
wszystkie na stronie
usuń zaznaczenia
Bagieńskie Łąki 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. krap. (1970)
Charakterystyka obiektu łąki
SENGŚ, tom 1, strona 19
Bagna 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. ciesz. (1970)
Charakterystyka obiektu łąki
SENGŚ, tom 1, strona 19
Barzyzna 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. krap. (1970)
Charakterystyka obiektu łąki
SENGŚ, tom 1, strona 30
Brandyszki 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. tyski (1970)
Charakterystyka obiektu łąki
SENGŚ, tom 1, strona 91
Brzeszczak 3
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. pszcz. (1970)
Charakterystyka obiektu łąki
SENGŚ, tom 1, strona 104
Brzezie A. Brzoza 15
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. pszcz. (1970)
Charakterystyka obiektu łąki
SENGŚ, tom 1, strona 105
Bródek 15
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. woł. (1970)
Charakterystyka obiektu łąki
SENGŚ, tom 1, strona 96
Budnik 2
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. pszcz. (1970)
Charakterystyka obiektu łąki
SENGŚ, tom 1, strona 119
Busiewki 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. brzeski (1970)
Charakterystyka obiektu łąki
SENGŚ, tom 1, strona 130
Bykowskie Łąki 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. strzel. (1970)
Charakterystyka obiektu łąki
SENGŚ, tom 1, strona 132
z 34