WIDOK
Legenda
HASŁO - porównanie
Hasło - rozwinięcie
Hasło - topos ze szczegółowym opisem
- zaginiona nazwa lub miejscowość
- rekonstrukcja różniąca się od ustalonej lub obiegowej formy
- nazwa wątpliwa lub niejasna
Filtr
z 1
wszystkie na stronie
Uniczowy // Uniczów 1
Lokalizacja opisowa: d. n. wspólna dla osad: Piotrowice (dziś cz. Katowic, śl.), Podlesie (dziś cz. Katowic, śl.) i Zarzecze (dziś cz. Katowic, śl.), zob. Stoj 191 - zaginęła w początkach XVII w.
  • Charakter osady
  • SENGŚ, tom 14, strona 132
wszystkie na stronie
z 1