WIDOK
Legenda
HASŁO - porównanie
Hasło - rozwinięcie
Hasło - topos ze szczegółowym opisem
- zaginiona nazwa lub miejscowość
- rekonstrukcja różniąca się od ustalonej lub obiegowej formy
- nazwa wątpliwa lub niejasna
Filtr
z 2
wszystkie na stronie
usuń zaznaczenia
Bolanówka 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: gm. Rzędowice, woj. lubl., (1970)
Charakterystyka obiektu domy
SENGŚ, tom 1, strona 75
Borowiany 3
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. lubl., (1970)
Charakterystyka obiektu domy
SENGŚ, tom 1, strona 84
Brzeźnica 6
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. tarn. (1970)
Charakterystyka obiektu domy
SENGŚ, tom 1, strona 110
Bucek 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: gm. Chechło, woj. gliw., (1970)
Charakterystyka obiektu domy
SENGŚ, tom 1, strona 115
Bulinowe 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: woj. lubl. (1970)
Charakterystyka obiektu domy
SENGŚ, tom 1, strona 127
Gajdów 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: gm. Gaszowice, woj. kat. (1985)
Charakterystyka obiektu domy
SENGŚ, tom 3, strona 20
Górzyckie 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: gm. Kąty Wrocławskie, woj. wroc. (1985)
Charakterystyka obiektu domy
SENGŚ, tom 3, strona 88
Kajzerowiec 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: gm. Tychy, woj. kat. (1985)
Charakterystyka obiektu domy
SENGŚ, tom 4, strona 121
Kamerun 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: gm. Tworóg, woj. kat. (1985)
Charakterystyka obiektu domy
SENGŚ, tom 4, strona 128
Kazior 1
Charakterystyka umiejscowienia:
Przynależność administracyjna: gm. Dobrodzień, woj. częst. (1985)
Charakterystyka obiektu domy
SENGŚ, tom 4, strona 161
z 2