SŁOŃ(2) |
Słoń2

Nazwa:

Forma podstawowa: Słoń

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

blok skalny

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

blok skalny u podnóża Krzyżnej Góry w Sokolich Górach

SENGŚ:

tom 12, strona 122

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Rudawy Janowickie, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1998 SGTS 5 258-259

Etymologia:

Nowa n. pol. Słoń : słoń (w sensie metaf. od kształtu i wiekości skał) dla obiektów bez nazwy niem.