SKUBAŁA(1) |
Skubała1

  • SENGŚ tom 12, strona 115

Nazwa:

Forma podstawowa: Skubała

Warianty nazw Skuballa (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

osada leśna

Atrybuty obiektu:

d. os. leśna

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Pawonków, pow. lubl., woj. śl. (2016)

Lokalizacja opisowa: do Łagiewnik Wielkich, gm. Pawonków, pow. lubl., śl.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Skuballa 1845 K45 344
Skuballa 1887 Glex87 366

    Etymologia:

  • N. dzierż, równa n. os. Skuballa RymutNP II 440.