PRZY ŚWIĘTYCH(1) |
Przy Świętych1

Nazwa:

Forma podstawowa: Przy Świętych

Charakterystyka obiektu:

leśne poletka

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

leśne poletka we wsi Radoszowy

SENGŚ:

tom 11, strona 48

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Pawłowiczki, pow. kędz.-koz., woj. opol.(2016)

Lokalizacja opisowa: Pawłowiczki, kędz.-koz., opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Przy święty ich Fl1 167/28
Pschy Swientych FlM

Etymologia:

N. topogr. w formie wyr. przyim. lokalizująca obiekt względem figurek Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Janem oraz stojącego tam od wielu lat krzyża.