JAWOR(6) |
Jawor4

Nazwa:

Forma podstawowa: Jawor

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

miejscowość

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

zag. miejscowość w okolicy Ziębic

SENGŚ:

tom 4, strona 84

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. wałb.(1991)

Lokalizacja opisowa: wałb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Javor 1234 Reg 434 (fals.)
por. 1959 RKJ II 48

Etymologia:

Stara n. topogr. od wyrazu jawor — drzewo ‛Pseudoplatanus’, należące do najbardziej rozpowszechnionych, o czym świadczy tyle n. na Śląsku i w całej Polsce z nim związanych.Ad3 niem. Tänzerei ‛miejsce na tańce’, por. die Tänzerei ‛tańczenie, tańce’;